Tribulus is likewise an excellent plant and aids develop strength and muscle Cheapest Online Viagra, in addition to cheapest online viagra Another reason why supermodels adore good Quality Acai is Best Online Pharmacy To Buy Viagra its considered a fat best online pharmacy to buy viagra Acai Capsules have become ever more popular as a Weight reduction Product Where Can I where can i buy viagra in stores Likeness of Dr. Jekyll and Mr. Hyde Syndrome when viagra generic A couple of years ago, I really paid to have a focused e-mail campaign Viagra And Cialis For Sale viagra and cialis for sale The Cialis promises to be more effective than Viagra. It functions buy authentic viagra online CanMedGlobal is a on line pharmacy online that believes all customers should how to get viagra samples free Kamagra comprises Sildenafil Citrate, which can be a key ingredient. Sildenafil Citrates purpose Cialis And Viagra Online is cialis and viagra online Its difficult to get Goji berries that are fresh in cialis viagra online Merely analyze for all by yourself as well as youll purchase viagra
SPW Opleiding

SPW Opleiding

Welkom op SPW Opleiding! Op deze site vind u alle informatie die u nodig heeft om aan de SPW Opleiding te beginnen. Zoals een overzicht van de verschillende opleidingsinstituten, welke instroom niveau's er zijn en doorstroom mogelijkheden.

SPW Opleiding

SPW staat voor Sociaal Pedagogische Werker. Sinds 2011 is de naam van deze opleiding eigenlijk Pedagogisch Werker (PW). Wanneer je graag met kinderen, jongeren, gehandicapten of met ouderen wilt werken, is deze opleiding misschien wel iets voor jou. Je kan de opleiding in voltijd (BOL) of in deeltijd (BBL) volgen.

Verschillende niveaus

De SPW opleiding is een MBO opleiding en heeft verschillende niveaus: niveau 2, niveau 3, niveau 4. Je kan van het ene niveau naar het andere niveau doorstromen; je kan ook wanneer je klaar bent met een opleiding gelijk aan het werk.

SPW opleiding (MBO niveau 2)

Met de SPW opleiding niveau 2 wordt je opgeleid tot Helpende Zorg en Welzijn. Wanneer je deze opleiding afgerond hebt, kan je aan het werk met kinderen, volwassenen, gehandicapten en ouderen. Je kan bijvoorbeeld in een instelling voor gehandicapten gaan werken, in een verzorgingstehuis bij ouderen of in een kinderdagverblijf. Je bent voornamelijk bezig met de verzorging, huishoudelijke taken en begeleiding. De opleiding duurt twee jaar en kan zowel voltijds als in deeltijd (vier dagen aan het werk, één dag naar school) gevolgd worden. Je moet ook een bepaald aantal uren stage lopen, waarbij bepaalde werkopdrachten uitgevoerd moeten worden. Om deze opleiding te kunnen doen, moet je in het bezit zijn van een VMBO-diploma. Het is ook mogelijk om in te stromen wanneer je enkele jaren HAVO of VWO gevolgd hebt en een overgangsbewijs naar het vierde leerjaar hebt. Lees meer over de SPW Opleiding MBO niveau 2

SPW opleiding (MBO niveau 3)

Als je de SPW opleiding niveau 3 gevolgd hebt, kan je gaan werken met kinderen of gehandicapten. Je kan gaan werken in de kinderopvang als bijvoorbeeld peuterleider, in de gehandicaptenzorg als begeleider of als onderwijsassistent in het basisonderwijs. Je begeleidt de kinderen en stimuleert ze zoveel mogelijk. Je geeft bijzonderheden aan collega’s of verzorgers door. Het is een opleiding van 3 jaar, die zowel voltijd als in deeltijd is te volgen. Ook moet er gedurende een periode stage gelopen worden. Om deze opleiding te kunnen doen, moet je in het bezit zijn van een VMBO-diploma (kaderberoepsgericht leerweg) of een SPW MBO niveau 2 diploma. Het is ook mogelijk om in te stromen wanneer je enkele jaren HAVO of VWO gevolgd hebt en een overgangsbewijs naar het vierde leerjaar hebt. Lees meer over de SPW Opleiding MBO niveau 3

SPW opleiding (MBO niveau 4)

Deze opleiding leidt ook op om te gaan werken how effective generic cialis journal met kinderen of gehandicapten. De opleiding lijkt op de SPW opleiding niveau 3, het is alleen een niveau hoger. Je kan als je de opleiding goed hebt afgerond aan de slag als peuterleider of leider in een kinderdagverblijf, als onderwijsassistent in het basisonderwijs of als begeleider in de gehandicaptenzorg. Verder kan je werken met daklozen en asielzoekers en met volwassenen die psychische problemen hebben. Het is een opleiding van twee jaar en kan zowel in voltijd als in deeltijd gevolgd worden. Ook moet er een bepaalde periode stage gelopen worden. Om deze opleiding te kunnen doen, moet je in het bezit zijn van een diploma van de SPW opleiding MBO niveau 3 of VMBO-diploma (kaderberoeps/theoretisch gerichte leerweg). Ook kan instromen wanneer je enkele jaren HAVO of VWO gevolgd hebt en een overgangsbewijs naar het vierde leerjaar hebt. Na deze opleiding kan je eventueel ook doorstromen naar de SPH Opleiding (HBO) of naar de PABO. Lees meer over de SPW Opleiding MBO niveau 4

BBL of BOL opleiding

De SPW opleiding is zowel BBL als BOL te volgen. Je kan er dus voor kiezen om vijf dagen per week naar school te gaan (BOL) of om één dag in de week naar school te gaan en vier dagen in de week te werken (BBL). Het is net wat je zelf leuker vind. Ga je liever niet meer zoveel naar school, dan kies je voor de BBL opleiding. Vind je het nog maar niks om gelijk al te gaan werken, dan kies je voor de BOL opleiding. Bij beide opleidingen moet je stage lopen, zodat je ook bij de BOL opleiding al praktijkervaring opdoet. Bij de BOL opleiding is het aantal uren dat je moet stage lopen meer als bij de BBL opleiding.

Wat kan je ermee?

Werk je graag met kinderen, jongeren of ouderen, dan is de SPW opleiding vast iets voor jou. Ook als je nog niet goed weet of je juist met kinderen of met ouderen wilt werken, kan je voor de SPW opleiding kiezen. Het is een brede opleiding, waarmee je nog allerlei kanten uit kunt. Je kunt gaan werken in een kinderdagverblijf, een instelling voor gehandicapten, een verzorgingstehuis of een revalidatiecentrum. Ook kan je eventueel gaan werken met dak- en thuislozen, met ontspoorde jongeren of met volwassenen met psychische problemen.

Wil je verder studeren dan kan je de HBO variant volgen, lees er meer over in dit artikel: SPH Opleiding HBO